Protokoll sedan föreningens bildande i april 2007

- konstituerande möte 2007-04-05

- styrelsemöte 2007-04-24

- stadgar antagna 2007-04-25

- konstituerande styrelsemöte 2007-05-09

- styrelsemöte 2007-08-22

- styrelsemöte 2007-10-15

- styrelsemöte 2007-11-27

- styrelsemöte 2008-03-18

- årsmöte 2008-04-15 & verksamhetsberättelse 2007

- konstituerande styrelsemöte 2008-04-15

- styrelsemöte 2008-05-19

- styrelsemöte 2008-08-25

- styrelsemöte 2008-11-17

- styrelsemöte 2009-01-19

- styrelsemöte 2009-02-23

- årsmöte 2009-03-11 & verksamhetsberättelse 2008

- konstituerande styrelsemöte 2009-04-20

- styrelsemöte 2009-05-18

- styrelsemöte 2009-10-12

- styrelsemöte 2010-03-31

- årsmöte 2010-04-14 & verksamhetsberättelse 2009

- konstituerande styrelsemöte 2010-05-05

- styrelsemöte 2010-09-20

- styrelsemöte 2010-11-29

- styrelsemöte 2011-02-07

- årsmöte 2011-03-30 & verksamhetsberättelse 2010

- konstituerande styrelsemöte 2011-03-30

- styrelsemöte 2011-04-26

- styrelsemöte 2011-09-05

- styrelsemöte 2011-10-10

- styrelsemöte 2011-11-14

- styrelsemöte 2012-03-05

- årsmöte 2012-04-06 & verksamhetsberättelse 2011

- styrelsemöte 2012-05-14

- styrelsemöte 2012-07-30

- styrelsemöte 2012-08-15

- styrelsemöte 2012-08-30

- styrelsemöte 2012-10-01

- styrelsemöte 2012-10-23

- styrelsemöte 2012-12-17

- styrelsemöte 2013-02-19

- styrelsemöte 2013-03-04

- årsmöte 2013-03-20 & verksamhetsberättelse 2012

- styrelsemöte 2013-04-15

- styrelsemöte 2013-05-22

- styrelsemöte 2013-09-23

- styrelsemöte 2013-11-18

- styrelsemöte 2013-12-02

- styrelsemöte 2014-02-10

- styrelsemöte 2014-03-10

- årsmöte 2014-03-26 & verksamhetsberättelse 2013

- styrelsemöte 2014-04-07