FAMS sponsorsprogram

Vi tackar våra kulturintresserade sponsorer av hela vårt hjärta!

Strömstads kommun Studieförbundet vuxenskolan Swedbank i Strömstad
Rökeriet i Strömstad Marthinussen Musikk AS COOP i Strömstad
                          


Vill du också stödja Strömstads lokala kulturliv?

Ett rikt och varierat kulturliv skapar hälsa och livskvalitet för Strömstads innevånare och gör kommunen attraktiv för besök, inflyttning och etablering av nya företag.

FAMS arrangerar en typ av konserter med varierande profil som i stort sett har saknats i Strömstad, främst:
- klassisk musik
- folkmusik
- visor
- opera.

Konceptet för FAMS evenemang är:
- en god måltid
- trevlig och intim miljö
- högsta kvalitet på artister och program
- i en lättsam och ibland överraskande form
- med god akustik och ljudmiljö
- omväxlande programinnehåll.

FAMS evenemang har oftast ägt rum på Rökeriet, Torskholmen, där förutsättningarna för våra evenemang är goda, men vi kan även arrangera konserter i andra lokaler som är ändamålsenliga. Vi vill att FAMS förknippas med kvalitet, både vad gäller uppträdande artister och program, men det kostar ibland mer än vår budget tillåter.

Du/ditt företag erbjuds att tecka ett sponsoravtal. Det lilla paketet kostar 2 000 kr och det stora 5 000 kr. Läs mer på bifogat avtal. Vänliga hälsningar och tack på förhand för ditt bidrag!

Kontakta Martin om du har frågor och vill teckna avtal.

Hämta Sponsorsavtalet här.