Styrelsen 2014

ordförande
Renate Grönvold Bugge
Kloppemyrsv. 2, 425 90 Strömstad
tel.0526-616 52  mobil:+47 958 049 53

kassör
Bjarne Schützer, Spjutgatan 1, 452 32 Strömstad
tel: 0526-603 10

ordinarie styrelseledamöter
Karin Askberger Jernelius, Björneröd Betania, 452 93 Strömstad
tel: 0526-320 72

Ann-Britt Andersen, Oslovägen 13 E, 452 35 Strömstad
tel: 0526-154 61

Dag Vallberg, Karlsgatan 26, 452 31 Strömstad
tel: 0526-143 69

Martin Söderlund, Oceanvägen 17, 452 38 Strömstad
tel: 070 235 71 29

Louise Trulsson, Trosstigen 1, 452 38 Strömstad
tel: 0526-108 94

styrelsesuppleant
Annika Torstensson, Borrekärr Lökholmen, 452 97 Strömstad
tel: 0525-233 12

revisorer
Liv Hauge, Björneröd Nybygget 1, 452 93 Strömstad
tel: 0526-329 07

Harald Hauge, Björneröd Nybygget 1, 452 93 Strömstad
tel: 0526-329 07

valberedning
Marit Mørk, Karlsgatan 26, 452 31 Strömstad
tel: 0526-143 69